Đô thị là gì? Những quy định về đất ở đô thị và khu đô thị như nào?

Chuyên mục: | admin1 | 02/10/2021

Đô thị là gì? Đất ở đô thị là gì? Khu đô thị là gì? Đâu là những quy định bạn cần biết về quy hoạch, đặc điểm cũng như thông tin cần quan tâm trước khi đầu tư và mua. Cùng tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin hữu ích.

Đọc thêm: Boutique Hotel là gì?

khu đô thị là gì

Đô thị là gì?

Đô thị là một tập hợp dân cư có một qui mô đáng kể, ở đó điều kiện sống được xem là theo kiểu đô thị, trái ngược với đời sống nông thông ở miền thôn quê. Theo nghĩa đó, đô thị là một hiện tượng chung của xã hội văn minh.

Đô thị là một điểm tập trung dân cư và có vai trò trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội, kinh tế của một vùng. Nơi đây được quy hoạch với cơ sở hạ tầng thích hợp và nếu ở thành thị thì quy mô dân số tối thiểu sẽ là 4.000 người, còn ở vùng núi sẽ là khoảng 2.800 người.

Khu đô thị là gì?

Khu đô thị là khu vực xây dựng một hay nhiều khu chức năng của đô thị. Khu vực này được giới hạn bởi các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hoặc các đường chính đô thị.

Khu đô thị bao gồm: Các đơn vị, các công trình dịch vụ nội khu hoặc các công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng.

Đặc điểm của khu đô thị

Khu đô thị cần phải có được đầy đủ những đặc điểm như sau:

  • Có chức năng đô thị: là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành, cấp quốc gia, cấp vùng liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc là một trung tâm của vùng trong tỉnh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định.
  • Quy mô dân số toàn đô thị đạt 4.000 người trở lên. Mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị và được tính trong phạm vi nội thành, nội thị.
  • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (tính trong phạm vi ranh giới nội thành, nội thị) phải đạt tối thiểu 65% so với tổng số lao động.
  • Đạt được các yêu cầu về hệ thống công trình hạ tầng đô thị (gồm hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật) và đảm bảo được các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tiêu chí phân loại khu đô thị hiện nay

Hiện nay các khu đô thị ở Việt Nam hiện nay dựa vào những tiêu chí như sau để phân loại:

  • Mật độ dân số
  • Quy mô dân số
  • Trình độ phát triển kiến trúc cảnh quan và cơ sở hạ tầng
  • Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp
  • Vị trí, vai trò, chức năng của đô thị
  • Cơ cấu – trình độ phát triển kinh tế – xã hội

Các khu đô thị tại Việt Nam hiện nay

Và tại Việt Nam theo những tiêu chí đó thì được chia và phân loại ra làm 5 loại đô thị khác nhau.

Đô thị loại I

Đô thị loại I với các đặc điểm như sau:

1/ Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước

2/ Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 85% trở lên

3/ Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh

4/ Quy mô dân số từ 50 vạn người trở lên

5/ Mật độ dân số bình quân từ 12.000 người/km2 trở lên

Đô thị loại II

1/ Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh hoặc cả nước, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước;

2/ Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 80% trở lên;

3/ Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt tiến tới tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh;

4/ Quy mô dân số từ 25 vạn người trở lên;

5/ Mật độ dân số bình quân từ 10.000 người/km2 trở lên.

Đô thị loại III

1/ Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh

2/ Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 75% trở lên

3/ Có cơ sở hạ tầng được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh

4/ Qui mô dân số từ 10 vạn người trở lên

5/ Mật độ dân số bình quân từ 8.000 người/km2 trở lên

Đô thị loại IV

1/ Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một tỉnh hoặc một vùng trong tỉnh

2/ Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 70% trở lên

3/ Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh

4/ Qui mô dân số từ 5 vạn người trở lên

5/ Mật độ dân số bình quân từ 6.000 người/km2 trở lên

Đô thị loại V

1/ Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một huyện hoặc một cụm xã

2/ Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 65% trở lên

3/ Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng nhưng chưa đồng bộ và hoàn chỉnh;

4/ Quy mô dân số từ 4.000 người trở lên;

5/ Mật độ dân số bình quân từ 2.000 người/km2 trở lên. (Theo Nghị định Số: 72/2001/NĐ-CP)

Trên đây là các thông tin về đô thị là gì cũng như các tiêu chí phân loại các khu đô thị tại Việt Nam hiện nay như nào.

Xem thêm các dự án đầu tư:

Novaworld Phan Thiết

Grand World Phú Quốc