Nơi tạm trú là gì? Cách phân biệt tạm trú, thường trú và lưu trú

Chuyên mục: | viettuan | 05/08/2022

Các khái niệm thường trú thường trú, lưu trú, nơi tạm trú là gì thường dùng trong các giấy tờ CCCD hoặc CMND cũng như các văn bản. Đây cũng thuật ngữ mà rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn với nhau từ đó việc thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

Khái niệm thường trú, lưu trú, nơi tạm trú là gì?

Khái niệm thường trú, lưu trú, nơi tạm trú là gì?

Cư trú là sự việc công dân ở tại một địa điểm nằm trong đơn vị hành chính cấp xã hoặc bộ phận hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

Nơi cư trú của người không còn cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện kèm theo đăng cam kết thường trú, đăng cam kết tạm trú là chỗ ở Bây Giờ của người đó; trường hợp không còn địa điểm chỗ ở chi tiết thì không gian sống Bây Giờ được xác định là bộ phận hành chính cấp xã nơi người đó đang trong thực tế sinh sống.

  • Tạm trú: là chỗ công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên bên cạnh nơi thường trú và đã được đăng cam kết tạm trú
  • Thường trú: là nơi công dân sinh sống ổn định, dài lâu và đã được đăng  thường trú
  • Lưu trú: là việc công dân sinh sống lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian thấp hơn 30 ngày.

Cách phân biệt tạm trú, thường trú và lưu trú

Bản chất Sinh sống thường xuyên, lâu dài chủ yếu tại nơi ở thuộc sở hữu của bản thân, gia đình hoặc thuê, mượn, ở nhờ Sinh sống thường xuyên nhưng có thời hạn nhất định chủ yếu là nhà thuê, mượn Nghỉ lại tạm thời vì lý do công việc, du lịch, thăm hỏi… trong thời gian ngắn
Thời hạn cư trú Không có thời hạn – Có thời hạn, tối đa 02 năm
– Được gia hạn nhiều lần
Thời hạn ngắn, dưới 30 ngày, mang tính nhất thời
Nơi đăng ký cư trú – Công an xã, phường, thị trấn;

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

– Công an xã, phường, thị trấn;

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

– Công an xã, phường, thị trấn;

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

Điều kiện đăng ký Thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có chỗ ở hợp pháp;

– Nhập hộ khẩu về nhà người thân- Đăng ký thường trú tại nhà thuê, mượn, ở nhờ

– Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở- Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội

– Đăng ký thường trú tại phương tiện lưu động

Đáp ứng 02 điều kiện:

– Sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú
– Sinh sống từ 30 ngày trở lên

– Nghỉ lại tại một địa điểm nhất định điểm nhất định không phải nơi thường trú

– Không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú

Thời hạn thực hiện Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và đủ điều kiện đăng ký thường trú – Không quy định.
– Sinh sống trên 30 ngày phải đăng ký
Trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú trước 8h ngày hôm sau
Kết quả đăng ký Được cập nhật thông tin về nơi thường trú mới vào Cơ sở dữ liệu về cư trú Được cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú Được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú
Mức phạt nếu vi phạm

100.000 – 300.000 đồng (điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP)

Nguồn: http://khudothivinhomes.vn/