Những quy định về nhà ở xã hội update mới nhất theo luật hiện hành

Chuyên mục: | admin1 | 15/12/2021

Cùng tìm hiểu những quy định về nhà ở xã hội được update theo thông tư mới nhất qua bài viết này để hiểu thêm về loại hình này cũng như qua đó áp dụng mua bán tránh rủi ro.

Nhà ở xã hội là gì?

Theo Luật Nhà ở 2014 quy định:

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Và hiện nay thì có thể thấy nhà ở xã hội được chia ra thành 2 dạng cụ thể:

1/ Nhà ở xã hội dạng chung cư

 • Được thiết kế; xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn; quy chuẩn xây dựng; tiêu chuẩn diện tích sử dụng mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2, tối đa là 70 m2; bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần; so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2/ Nhà ở xã hội dạng nhà ở thấp tầng liền kề

 • Tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng; của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2
 • Hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải bảo đảm; phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định về nhà ở xã hội

Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại điều 49 Luật Nhà ở 2014 thì đối tượng có thể được mua nhà ở xã hội gồm:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện để mua nhà ở xã hội

Để có thể mua được nhà ở xã hội thì cần phải đáp ứng được những điều kiện như sau:

Điều kiện 1: Phải có sự khó khăn về nhà ở

 • Phải đi thuê nhà sinh sống, ở nhờ nhà người khác hay có nhà nhưng bị nhà nước thu hồi phục vụ cho giải phóng mặt bằng hoặc trường hợp giải tỏa để cải tạo chung cư cũ hoặc không được bối thường bằng nhà ở, đất ở khác.
 • Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định
 • Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.
 • Chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa.
 • Có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội, diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 10m2/sàn/người. Hay nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân dưới 10m2/sàn/người và diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu.

ĐIều kiện 2: Về cư trú

Người muốn mua nhà ở xã hội cần phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố thuộc trực TW nơi có nhà ở xã hội. Nếu không có HKTT thì cần phải đăng ký tạm trú và có thời hạn hợp đồng lao động từ 1 năm về việc đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm.

Trong trường hợp hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư phải đảm bảo điều kiện về cư trú do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Điều kiện 3: Về thu nhập thấp

Theo quy định về nhà ở xã hội, người thu nhập thấp phải là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.\

Trên đây là những quy định về nhà ở xã hội được chúng tôi thống kê ở đây. Hy vọng thông tin này giúp ích cho các khách hàng có nhu cầu mua loại hình này.

Xem thêm: Danh sách các khu đô thị ở Hà Nội

Nguồn: http://khudothivinhomes.vn